Konkurs na koncepcję modelowego osiedla mieszkaniowego
Nowe Jeziorki

Kategoria

Projekt konkursowy

Projekt

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna osiedla modelowego Nowe Jeziorki

Lokalizacja

Nowe Jeziorki

Wykonawca

Realizacja

Projekt konkursowy 2018

Powierzchnia całkowita

X m2

Głównym założeniem prezentowanej koncepcji było stworzenie czytelnej, przyjaznej kompozycji urbanistycznej, która stanowiłaby ramy przestrzenne dla osiedla o wysokiej jakości zamieszkiwania. Zadany program inwestorski został zrealizowany w formie 4-/5-kondygnacyjnej zabudowy kwartałowej z lokalnymi dominantami i przewyższeniami, która czytelnie wyznacza osie kompozycyjne oraz przestrzenie publiczne.

Inne projekty