Rewitalizacja pałacu w Bieżuniu
Bieżuń

Kategoria

Projekt konkursowy

Projekt

Konkurs na projekt rewitalizacji i adaptacji zespołu pałacowego w Bieżuniu

Lokalizacja

Bieżuń (PL)

Wykonawca

Powierzchnia całkowita

3200 m2

zespół projektowy

Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz, Aleksander Drzewiecki, Dominik Górecki, Anna Kurek, Ewa Parol

Nawiązując do historycznego układu kompozycyjnego pałacu i zespołu parkowego, projektowane założenie oparto na centralnej osi głównej oraz dwóch osiach dodatkowych, które krzyżują się ze sobą, tworząc kompozycję odzwierciedlającą kształt trzech włóczni z herbu rodu Zamoyskich. Zakłada się odtworzenie i zrewitalizowanie historycznego układu budynków pałacu, poprzez uzupełnienie zachowanej, istniejącej zabudowy nowymi elementami architektonicznymi, tym samym podtrzymując ich pierwotny, historyczny charakter.

Inne projekty