UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY, BIAŁYSTOK | 2015 | przetarg | txt