RATUSZ, KONSTANCIN-JEZIORNA | 2013 | wyróżnienie w konkursie SARP | txt