ZESPÓŁ MIESZKANIOWY OGRODY


data: 2010

miejsce: Bydgoszcz, ul. Ogrody

klient: SM Budowlani

status: II nagroda w konkursie wraz z Unimed

powierzchnia: 19,000 m2

budżet: 20,000,000 PLNZespół mieszkaniowy przy ul. Ogrody w Bydgoszczy został zaprojektowany jako grupa pięciu budynków; trzech wysokich (XII kondygnacji) o układzie północ-południe oraz dwóch niższych (VI kondygnacji) o układzie wschód-zachód powiązanych ze sobą dwoma otwartymi na południe dziedzińcami-ogrodami pełniącymi rolę miejsca społecznej interakcji. Taki układ urbanistyczny pozwala na najbardziej optymalne wykorzystanie walorów działki jakimi jest jej szeroka południowa ekspozycja a także dostępność do przylegającego od północy ciągu komunikacyjno-handlowego.
Czytelny rysunek poszczególnych brył budynków uzyskano poprzez przestrzenne oraz materiałowe zróżnicowanie budynków wysokich i niskich. Cechą wspólną całego zespołu jest zastosowanie charakterystycznego rysunku elewacji wynikającego z zastosowania loggi i powiązanych z nimi otworów okiennych (strona południowa) oraz pojedynczych wertykalnych otworów okiennych (strona północna). Dodatkowo całość kompozycji uzpełniają przeszklone witryny usług oraz wejścia do holi klatek schodowych w parterach. Wysokie budynki zaprojektowano jako wykończone białym tynkiem oraz klinkierem w parterach. Niższe budynki przewidziano jako wykończone klinkierem oraz tynkiem.

<<