BIURO | OFFICE


22ARCHITEKCI sp. z o.o. jest biurem architektonicznym założonym w Warszawie w 2010 roku przez czterech wspólników: Wojciecha Condera, Aleksandra Drzewieckiego, Macieja Kowalczyka i Michała Tatjewskiego. Łączy ich przekonanie, że prawdziwe piękno, jakość i trwałość w architekturze nie wynika z konkretnego stylu ale z takich czynników jak poszanowanie kontekstu, prostota formy, dbałość o detal, logika rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Ponadto 22ARCHITEKCI w swoich projektach są szczególnie zainteresowani rozwiązaniami, które łączą w sobie aspekty związane z ekonomią, ekologią oraz uwarunkowaniami społecznymi.

Wspólnicy w pracowni 22ARCHITEKCI postawili sobie za cel stworzenie biura architektonicznego, w którym tworzona architektura wynikałaby z intensywnego dialogu między architektem, klientem, użytkownikiem oraz gronem specjalistów biorących udział w powstawaniu obiektu tak aby uzyskać jak najlepsze rozwiązania przy jednoczesnej kontroli przyjętego budżetu oraz harmonogramu inwestycji. Na co dzień 22ARCHITEKCI ściśle współpracują z wielobranżowym biurem projektowym zapewniając całościową obsługę projektową.

Do głównych obszarów działalności biura należy projektowanie architektoniczne budynków mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych, biurowych oraz użyteczności publicznej.

Szczegółowy zakres działalności:

- projektowanie architektoniczne: projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, nadzory autorskie
- projektowanie urbanistyczne: projekty koncepcyjne, masterplany
- analizy inwestycyjne: chłonności terenu, doradztwo, wystąpienia o WZ, kosztorysy, inwentaryzacje
- projektowanie wnętrz oraz drobnych form architektonicznych