ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE, BIAŁYSTOK | 2012 | II nagroda w konkursie (ex aequo) | txt

makieta | całość zespołu

makieta | widok całości

makieta | widok całości

makieta | widok ZCK

schwarzplan

dominanty lokalne

dominanty ponadlokalne

osie kompozycyjne

powiązania

struktura

widok od strony zachodniej

widok od strony wschodniej

struktura ZCK

ZCK

ZCK

ZCK

ZCK

ZCK kładka

ZCK perony

nowa dzielnica