GAZ-SYSTEM, REMBELSZCZYZNA | 2013 | I nagroda w konkursie | txt